Article
  • Aktualności

Bs.net.pl - patronem medialnym FANB 2023

Najbardziej poczytny portal bankowości spółdzielczej BS.NET.PL objął patronat medialny nad konferencją Forum Administratorów Novum Bank. Serdecznie dziękujemy!