Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej
  • Biuro Informacji Kredytowej

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. 
W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A., Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A.
Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce, a ponadto jej dane są istotnym elementem w procesach biznesowych innych sektorów. Posiada najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii, służy jako ważne narzędzie do oceny wiarygodności klientów dla rynku usług finansowych. Biuro Informacji Kredytowej S.A. wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów, udostępniając bezpieczny system wymiany informacji kredytowych i gospodarczych oraz nowatorskie rozwiązania antyfraudowe. Jako jedyne biuro kredytowe w Polsce, poprzez internetowy portal www.bik.pl oraz aplikację mobilną Mój BIK, umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK ostrzega przed każdą próbą wyłudzenia kredytu. Systemowe rozwiązania antyfraudowe w portfolio BIK to: Platforma Antyfraudowa BIK, Platforma Blockchain, Platforma Cyber Fraud Detection oraz nowo budowana Platforma Biometrii Behawioralnej. BIK aktywnie wspiera innowacje, stąd idea powołania piaskownicy technologicznej BIK HUB, adresowanej do przedsiębiorców z sektora finansów, a także innych segmentów rynku, startupów, fintechów. BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z całego rynku kredytowego, oraz dane z obszaru pożyczek pozabankowych. Baza BIK zawiera informacje o 164 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych oraz 1,4 mln firm, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. BIK posiada najwyższe kompetencje w zakresie Analiz rynkowych i nowoczesnych technologii. Łączy cechy nowoczesnej firmy technologicznej z atrybutami instytucji zaufania publicznego. Od kilkunastu lat BIK jest aktywnym członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia ACCIS, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie. 
 

If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.