Jaromir Dylewski

Jaromir Dylewski
Prezes Zarządu/CEO InBase
Jaromir Dylewski
Prezes Zarządu/CEO InBase

2023-06-16

DORA a analiza ryzyka
  • 09:30 - 10:00
  • 30 min