Karol Głogowski

Karol Głogowski
Techniczny Lider Strumienia
Karol Głogowski
Techniczny Lider Strumienia

Odpowiedzialny za techniczną stronę rozwoju usług antyfraudowych w BIK. Przeprowadził ponad 30 projektów wdrożeniowych dla podmiotów z sektora finansowego (Banki, SKOKi, Leasingi, Faktoringi, Firmy Pożyczkowe) dzięki czemu posiada wiedzę przekrojową obejmującą specyfikę oraz potrzeby rynku. 

2023-06-16

Nowoczesne technologie na straży Bankowości Elektronicznej
Nowoczesne technologie na straży Bankowości Elektronicznej
  • 10:00 - 10:30
  • 30 min
If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.