Robert Tórz

Robert Tórz
Wiceprezes Zarządu Basement Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Ma ponad 18 letnie doświadczenie w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i faktoringowym. Ponad 10 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w instytucjach finansowych. Ma duże doświadczenie w zakresie zarządzania usługami, projektami dotyczącymi bankowości oraz produktów bankowych i około bankowych oraz wdrażania nowych technologii. Od początku pracy zawodowej związany z rynkiem bankowym, bankowości elektronicznej, kart płatniczych, płatności, terminali płatniczych, systemów transakcyjnych i bankowości mobilnej. Członek Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych, Forum Technologii Bankowych, Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych przy Związku Banków Polskich i Narodowym Banku Polski, Członek Rady Nadzorczej Concordia/Generali.
 

If you want, we can send you notifications about news on the site. All you need to do is agree to receive notifications.